در ماشین های حکاکی سنگ رنج متنوعی از محصولات تولید می گردد. برای مثال یک اب نمای سنگی، یک حوض سنگی با سنگ گرانیت

قطعه سنگ تولید شده جهت استفاده در نمای ساختمان

اب خوری سنگی ساخته شده با ماشین سی ان سی سنگ

ماشین سی ان سی سه محور حکاکی روی سنگ