محصولات اتوماسیون صنعتی

شرکت پارس اتوماسیون به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه تامین تجهیزات اتوماسیون صنعتی و همچنین اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی فعال می باشد.

حوزه های زیر برخی از محصولات ما می باشند. جهت اطلاعات بیشتر در خصوص محصولات با ما تماس بگیرید.

استپر موتور و استپر درایو

انواع استپر موتور ها و استپر درایو های صنعتی استپر درایو های DC Read more...

شبکه های صنعتی و Field bus

محصولات rtu های صنعتی شامل رنج وسیعی از محصولات می باشد که در پروتکل های...